MABARMabar 58897

MABAR

Mabar 58897

Plataforma articulada Sggmrs AAE

Mabar 58898

MABAR

Mabar 58898

Plataforma articulada Sggmrs AEE

Mabar 58899

MABAR

Mabar 58899

Plataforma articulada Sggmrs AEE

Mabar 58900

MABAR

Mabar 58900

Plataforma articulada Sggmrs AEE

Mabar 81330

MABAR

Mabar 81330

FURGON Dfv1163 NORTE.

Mabar 81331

MABAR

Mabar 81331

FURGON DV61152 RENFE MADERA OSCURO

Mabar 81332

MABAR

Mabar 81332

FURGON DV61163 RENFE COLOR GRIS

Mabar 81333

MABAR

Mabar 81333

FURGON DV61220 RENFE COLOR VERDE

Mabar 81334

MABAR

Mabar 81334

FURGON DV61250 RENFE COLOR MADERA CLARO

Mabar 81336

MABAR

Mabar 81336

FURGON DV61226 RENFE COLOR GRIS SERVICIO DEL TREN OBRERO

Mabar 81402

MABAR

Mabar 81402

Set de 3 vagones plataforma con carga.

Mabar 81404

MABAR

Mabar 81404

Set de 2 vagones bordes bajos Renfe