Kibri 1:87Kibri 12061 Urna para modelos HO

Kibri 1:87

Kibri 12061 Urna para modelos HO

Vitrina en kit de montaje.

Kibri 12063

Kibri 1:87

Kibri 12063

Urna de metacrilato.

Kibri 12065

Kibri 1:87

Kibri 12065

Urna de metacrilato.

Kibri 34116

Kibri 1:87

Kibri 34116

Placa imitación de tejado.

Kibri 34118

Kibri 1:87

Kibri 34118

Placa de muro de piedra.

Kibri 34119

Kibri 1:87

Kibri 34119

Placa de muro de piedra.

Kibri 34120

Kibri 1:87

Kibri 34120

Placa de muro de piedra.

Kibri 34121

Kibri 1:87

Kibri 34121

Placa de muro de piedra.

Kibri 34124

Kibri 1:87

Kibri 34124

Placa de adoquinado.

Kibri 34125

Kibri 1:87

Kibri 34125

Placa imitación asfalto y vía de tranvia.

Kibri 34126

Kibri 1:87

Kibri 34126

Placa de imitación de agua.

Kibri 34127

Kibri 1:87

Kibri 34127

Placa imitación vías grúa y ferrocarril.